Wet kinderopvang


Begin 2005 is de Wet Kinderopvang van kracht geworden.

In deze wet is geregeld dat de kosten voor kinderopvang door

2 partijen worden betaald. Door de overheid (inkomensafhankelijk)

en de ouders.

Ouders hoeven niet meer bij hun eigen werkgevers aan te kloppen

voor een tegemoetkoming kinderopvang, maar kunnen dit

centraal aanvragen via de belastingdienst. De hoogte van de

normale tegemoetkoming van de overheid is afhankelijk van

het gezinsinkomen. De bijdrage voor tweede of volgende

kinderen is hoger dan de bijdrage van het eerste kind. Het is

mogelijk de overheidstoeslag voor kinderopvang maandelijks

van de belastingdienst te ontvangen. Uiteraard kan het ook

worden verrekend bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

De toeslag kunt u aanvragen op de site www.toeslagen.nl.

De gegevens die nodig zijn om deze aanvraag te doen ontvangt

u van Tree buitenschoolse opvang na plaatsing. Uw uiteindelijke

nettokosten voor kinderopvang kunnen worden berekend op

www.kostenkinderopvang.nl