Plaatsingsbeleid

Tree buitenschoolse opvang biedt kleinschalige opvang met een

gezonde inslag. Doordat wij met een kleine groep werken krijgt

ieder kind de aandacht die het verdient. Kenmerkend voor

Tree buitenschoolse opvang is: spelen en leren in de natuur, gezond

en lekker veel bewegen!

Ieder kind van 4 – 12 jaar is in principe welkom bij Tree buitenschoolse opvang

tenzij de begeleiding te zwaar is vanwege een handicap.

Moeilijke kinderen kunnen wij niet, wel kinderen die tijdelijk of constant meer

aandacht nodig hebben.

 

-Het kind kan al voor één  dagdeel per week geplaatst worden.

 De BSO zorgt voor continuïteit in de opvang. Voor en na schooltijd en in

 de schoolvakantie is er opvang voor de kinderen. Daarnaast kan er in

 overleg op ingelaste vrije dagen van scholen extra opvang geregeld

 worden,  mits dit tijdig wordt doorgegeven. Er is enige mate van

 flexibiliteit in de opvang mogelijk doordat er ruimte is om te ruilen van

 de dagen. Dit moet wel  van te voren worden overlegd.