Pedagogisch beleid

Een veilige en stimulerende omgeving is een voorwaarde voor

een gezonde en goede ontwikkeling van het kind. De inbreng van

zowel het kind als de pedagogisch medewerkers staan hierbij

centraal. Bij de Buitenschoolse Opvang vinden we het van belang

dat er uit een kind een mens groeit, dat eerlijk is en respect toont

voor zichzelf, voor de ander en zijn omgeving. Een mens dat zich

verantwoordelijk voelt, dat openstaat voor de ander, sociaal denkend

en assertief is.

Deze kenmerken zien we als de belangrijkste eigenschappen van een

goed functionerend mens in onze maatschappij.

 

Bij de Buitenschoolse Opvang werken we met een verticale groep.

Dit houdt in dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zijn.

De basisgroep in Hippolytushoef (genaamd de Bikkels) bestaan uit maximaal

10 kinderen per dag en heeft per 10 kinderen een vaste pedagogisch

medewerkster en een vrijwilligster op de groep staan.

De vier pedagogische opvoedingsdoelen die in de Wet kinderopvang

genoemd worden, zijn uitgangspunt bij het opstellen van dit pedagogisch

beleidsplan.

 

Deze vier pedagogische basisdoelen zijn:

  1. het aanbieden aan kinderen van een gevoel van – emotionele- veiligheid. 
  2. het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie. 
  3. het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie. 
  4. het bieden van de kans om zich waarden en normen eigen te maken. 

Het uitgebreide pedagogische beleidsplan is op te vragen bij:

info@treebuitenschoolseopvang.nl


Ook krijgt u, als u uw kind(eren) aanmeld bij de BSO, het pedagogisch

beleidsplan thuis toegestuurd.