Oudercommissie

 

De oudercommissie van de buitenschoolse opvang stelt zich ten doel:

  • De gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders zo goed
    mogelijk te vertegenwoordigen.
     
  • De invloed uit te oefenen op het beleid van de buitenschoolse opvang. 
  • De communicatie te bevorderen tussen ouders en de pedagogisch medewerk(st)ers van de buitenschoolse opvang. 
  • De communicatie tussen ouders onderling te bevorderen. 

Oudercommissie Hippolytushoef :

  • Voorzitter             Mevrouw G. Rotgans-Kuitert
  • Secretaris            Mevrouw M. Schra

 

De oudercommissie vergadert (digitaal of komen samen) drie à vier keer per jaar over, voor de

buitenschoolse opvang, relevante thema’s. Eenmaal per jaar is er

een oudermiddag waarop alle ouders welkom zijn. De oudercommissie heeft

structureel overleg met de leiding van Tree Buitenschoolse Opvang.

De oudercommissie en ouders kunnen altijd informatie en advies vragen bij de

Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. (BoinK)