Daginvulling

Voorschoolse opvang.

Als de kinderen gebracht zijn door de ouders mogen ze vrij binnen spelen.

Kinderen die nog niet ontbeten hebben krijgen een broodje en drinken voordat

ze naar school gaan. De pedagogisch medewerkster brengt de kinderen naar

school en loopt met de jongste kinderen mee naar hun klas.


Naschoolse opvang
.

Als de kinderen aankomen bij de BSO krijgen zij fruit een koekje en drinken. Ze

bespreken de dag met de pedagogisch medewerkster en wat ze willen gaan

doen die dag.

Vrij spelen, mee doen aan een groepsspel of knutselen (dit kan ook buiten). Wij

stimuleren de kinderen om buiten te spelen. De buitenspeelplaats creƫert:

natuurbeleving, beweging, zonlicht, frisse lucht en ruimte. Volgens de Noren

bestaat slecht weer niet, maar slechte kleding wel. Kinderen met de juiste

kleding willen graag buiten spelen. Is het weer te slecht om buiten te spelen

dan kunnen de kinderen binnen bij de BSO locatie verschillende activiteiten

doen.

Om 16.45 uur gaan we gezamenlijk wat drinken en eten een cracker om de dag

af te sluiten.

Tijdens de schoolvakanties wordt er nog meer georganiseerd. Wij hebben vaste

thema`s in de schoolvakanties die ieder jaar weer terug keren.

Zo hebben we in de voorjaarsvakantie het thema beroepen, de zomervakantie

huttendorp, thema landen en een piratenfeest. In de herfstvakantie is het thema

sprookjes.

Een uitgebreide dagindeling vindt u in het pedagogisch beleidsplan.