Algemeen

Tree Buitenschoolse Opvang biedt opvang aan kinderen van de leeftijd

4-12 jaar zodat ouders de mogelijkheid hebben om werk of studie te

combineren met de opvoeding van hun kind(eren). Kinderen kunnen voor

en na schooltijd en in de schoolvakanties bij de BSO terecht. De BSO is een

plek waar kinderen op een leuke en veilige manier hun vrije tijd kunnen

doorbrengen. Vrije tijd voor kinderen is tijd waarin kinderen vrij kunnen

spelen, zonder verplichtingen.

 

 Tree Buitenschoolse opvang is een groene BSO. Dit wil zeggen dat wij veel

buiten spelen en vaak uitstapjes hebben in de nabije omgeving. Een veilige

en stimulerende omgeving is een voorwaarde voor een gezonde en goede

ontwikkeling van het kind. De natuur biedt een onbeperkt palet aan

ontwikkelingsmogelijkheden. Gun kinderen elke dag en het hele jaar door

deze omgeving.

Tree Buitenschoolse opvang is gevestigd in Hippolytushoef (zie contact voor adres).