De oudercommissie van de buitenschoolse opvang stelt zich ten doel:

 • De gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders zo goed
  mogelijk te vertegenwoordigen.

 • De invloed uit te oefenen op het beleid van de buitenschoolse opvang.

 • De communicatie te bevorderen tussen ouders en de pedagogisch medewerk(st)ers van de buitenschoolse opvang.

 • De communicatie tussen ouders onderling te bevorderen.

 Oudercommissie Hippolytushoef :

 • Voorzitter             de Heer M. Rotgans
 • Secretaris            Mevrouw A. Pfeijffer

 Oudercommissie Alkmaar :

 • Voorzitter             Mevrouw L.J.M van Veen
 • Secretaris            Mevrouw J. de Ruijter-Luken
 • Algemeen Lid      de Heer B. de Gier

          E-mail adres Alkmaar : octreealkmaar@outlook.com


De oudercommissie vergadert drie à vier keer per jaar over, voor de

buitenschoolse opvang, relevante thema's. Eenmaal per jaar is er

een oudermiddag waarop alle ouders welkom zijn. De oudercommissie heeft

structureel overleg met de leiding van Tree Buitenschoolse Opvang.

De oudercommissie en ouders kunnen altijd informatie en advies vragen bij de

Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. (BoinK)